: +8491 388 8158
 
 

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Nhãn hiệu độc quyền là những nhãn hiệu của các tổ chức, cá nhân đã được đăng ký bảo hộ và nhận được sự bảo hộ của pháp luật để sử dụng độc quyền trên toàn bộ phạm vi lãnh thổ quốc gia hoặc trên thế giới.

Chúng tôi đã bảo hộ nhiều nhãn hiệu thành công nhờ vào kinh nghiệm cũng như qui trình đăng ký chặt chẽ. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay!

Xem chi tiết
separator
 

Đăng ký mã số mã vạch

Mã số mã vạch là một công cụ không thể thiếu trên mỗi hàng hóa chất lượng. Mã số mã vạch còn được coi là thông điệp của chất lượng hàng hóa, vì mỗi mã vạch thể hiện thông tin nhà sản xuất, phân phối và chịu trách nhiệm cho mặt hàng đó.

Xem chi tiết
separator
 

Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Căn cứ vào các nghiên cứu cơ bản nghiên cứu sâu về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), căn cứ vào tình hình thực tiễn sản xuất và công nghệ sản xuất để đưa ra các chỉ tiêu yêu cầu đối với từng mặt hàng hoặc nhóm mặt hàng.

Xem chi tiết
separator

Tiêu điểm(TĐ)

#1. Ở nước ta, hiện đã có một số đơn vị tiên phong trong việc hỗ trợ, đánh giá và cấp chứng chỉ cho các dự án đạt tiêu chuẩn xanh. Chẳng hạn như Hội đồng công trình xanh (VGBC) đã được Bộ Xây dựng Việt Nam chính thức công nhận vào tháng 3/2009. VGBC có các chức năng xây dựng một môi trường xây dựng xanh ở Việt Nam, cung cấp chứng chỉ Lotus cho các dự án.

Lotus chú trọng đến quản lý công trình sau xây dựng và hệ sinh thái; việc sử dụng nguồn vật liệu địa phương, đặc biệt là chú ý đến người sử dụng công trình đó.

Những gì bạn suy nghĩ bây giờ, Hãy liên hệ với chúng tôi và cảm nhận khác biệt.

Đồng Xuân luôn mang lại cho Bạn dịch vụ tốt nhất. Uy tín và an tâm. Với dịch vụ đa dạng, sẽ là điểm đến của Bạn hiện nay và trong tương lai gần.