: +8491 388 8158

Thủ tục đăng ký

qui trình đăng ký

Cần biết trước khi đăng ký

Hồ sơ đăng ký

Hướng dẫn kê khai hồ sơ

Lưu ý

 

Thông tin thêm

 • Tính Mã số mã vạch để biết Hàng thật

  Hướng dẫn cách tính số kiểm tra mã vạch sản phẩm EAN -13
  1. Từ phải sang trái, cộng tất cả các con số ở vị trí lẻ (trừ số kiểm tra ở cuối cùng)
  2. Nhân kết quả bước 1 với 3
  3. Cộng giá trị của các con số còn lại
  4. Cộng kết quả bước 2 với bước 3
  5. Lấy bội số của 10 lớm hơn và gần kết quả bước 4 nhất trừ đi kết quả bước 4, kết quả là sô kiểm tra.
  Ví dụ Tính số kiểm tra cho mã: 893460200107 C
  Bước 1: 7 + 1 + 0 + 0 + 4 + 9 = 21
  Bước 2: 21 x 3 = 63
  Bước 3: 8 + 3 + 6 + 2 + 0 + 0 = 19
  Bước 4: 63 + 19 = 82
  Bước 5: 90 – 82 = 8 (là số kiểm tra ở cuối cùng)
  Mã EAN-13 hoàn chỉnh là : 893460200107 8 (là hàng thật)
separator

Những gì bạn suy nghĩ bây giờ, Hãy liên hệ với chúng tôi và cảm nhận khác biệt.

Đồng Xuân luôn mang lại cho Bạn dịch vụ tốt nhất. Uy tín và an tâm. Với dịch vụ đa dạng, sẽ là điểm đến của Bạn hiện nay và trong tương lai gần.

Quay lại