: +8491 388 8158

NT HOME

INID Tên trường Nội dung
(210) SỐ ĐƠN 4-2009-20925
(220) NGÀY NỘP ĐƠN 30/09/2009
(300) NGÀY ƯU TIÊN
(540) TÊN NHÃN HIỆU NT HOME, hình
Nhãn NT HOME
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
MÀU NHÃN HIỆU 0
(511) NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ 11 Bếp ga; bếp điện; bếp điện từ; nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện; tủ lạnh.
(531) PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.02 25.05.01 26.03.23 26.04.02 26.04.04 26.11.12
(851) NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "NT".
(731) / (732) NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên thương mại xuất nhập khẩu Nguyên Thắng / Công ty TNHH một thành viên thương mại xuất nhập khẩu Nguyên Thắng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 9 F1 Điện Biên Phủ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU Số 9 F1 Điện Biên Phủ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
(111) SỐ BẰNG 4-0168352-000
NGÀY CẤP BẰNG 25/07/2011
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 27/09/2011 282
(141) NGÀY HẾT HẠN 30/09/2019
(740) TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SHTT INVENCO
TÀI LIỆU TRUNG GIAN (14/06/2011) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
(27/10/2009) 221: QĐ chấp nhận đơn
(01/07/2011) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
fullwidth

TOLOXY

INID Tên trường Nội dung
(210) SỐ ĐƠN 4-2009-20926
(220) NGÀY NỘP ĐƠN 30/09/2009
(300) NGÀY ƯU TIÊN
(540) TÊN NHÃN HIỆU TOLOXY, hình
Nhãn Toloxy
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
MÀU NHÃN HIỆU 0
(511) NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ 11 Bếp ga; bếp điện; bếp điện từ; nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện; tủ lạnh.
(531) PHÂN LOẠI HÌNH 25.07.20 26.04.02 26.04.04 26.11.03
(731) / (732) NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên thương mại xuất nhập khẩu Nguyên Thắng / Công ty TNHH một thành viên thương mại xuất nhập khẩu Nguyên Thắng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 9 F1 Điện Biên Phủ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU Số 9 F1 Điện Biên Phủ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
(111) SỐ BẰNG 4-0168353-000
NGÀY CẤP BẰNG 25/07/2011
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 27/09/2011 282
(141) NGÀY HẾT HẠN 30/09/2019
(740) TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SHTT INVENCO
TÀI LIỆU TRUNG GIAN (14/06/2011) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
(27/10/2009) 221: QĐ chấp nhận đơn
(01/07/2011) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
fullwidth

MICAN

INID Tên trường Nội dung
(210) SỐ ĐƠN 4-2011-25889
(220) NGÀY NỘP ĐƠN 05/12/2011
(300) NGÀY ƯU TIÊN
(540) TÊN NHÃN HIỆU Mican Bếp của mọi nhà C M, hình
Nhãn Mican
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
MÀU NHÃN HIỆU 0
(511) NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ 11 Bếp ga; bếp điện; bếp điện từ; nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện; tủ lạnh.
(531) PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.02 26.11.12
(851) NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Bếp của mọi nhà", "C".
(731) / (732) NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu dịch vụ Nguyên Thắng / Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu dịch vụ Nguyên Thắng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 9 F1 Điện Biên Phủ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU Số 9 F1 Điện Biên Phủ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
(111) SỐ BẰNG 4-0214616-000
NGÀY CẤP BẰNG 31/10/2013
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/12/2013 309
(141) NGÀY HẾT HẠN 05/12/2021
(740) TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SHTT INVENCO
TÀI LIỆU TRUNG GIAN (17/10/2013) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
(30/12/2011) 221: QĐ chấp nhận đơn
(24/10/2013) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
fullwidth

NANOTEK

INID Tên trường Nội dung
(210) SỐ ĐƠN 4-2011-15121
(220) NGÀY NỘP ĐƠN 25/07/2011
(300) NGÀY ƯU TIÊN
(540) TÊN NHÃN HIỆU NANOTEK, hình
Nhãn Nanotek
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
MÀU NHÃN HIỆU 0
(511) NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ 11 Bếp ga; bếp điện từ; nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện; máy hút khói.
(731) / (732) NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại dịch vụ Lam Sơn VINA / Công ty TNHH thương mại dịch vụ Lam Sơn VINA
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 62 đường số 4, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 62 đường số 4, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
(111) SỐ BẰNG 4-0200629-000
NGÀY CẤP BẰNG 25/02/2013
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/04/2013 301
(141) NGÀY HẾT HẠN 25/07/2021
(740) TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SHTT INVENCO
TÀI LIỆU TRUNG GIAN (28/01/2013) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
(13/12/2012) 118: Công văn đề nghị ra TB SE
(23/08/2011) 221: QĐ chấp nhận đơn
(05/02/2013) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
fullwidth

TACO

INID Tên trường Nội dung
(210) SỐ ĐƠN 4-2011-05050
(220) NGÀY NỘP ĐƠN 23/03/2011
(300) NGÀY ƯU TIÊN
(540) TÊN NHÃN HIỆU TACO, hình
Nhãn Taco
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
MÀU NHÃN HIỆU 0
(511) NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ 11 Bếp ga; máy hút khói; lò nướng, máy sấy khô bát đĩa; nồi cơm điện; bếp từ.
(531) PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.02 26.04.04
(731) / (732) NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ CATA / Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ CATA
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 127 đường 13, khu phố 19 , phường Bình Hưng Hoà, quận BìnhTân, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 127 đường 13, khu phố 19 , phường Bình Hưng Hoà, quận BìnhTân, thành phố Hồ Chí Minh
(111) SỐ BẰNG 4-0204274-000
NGÀY CẤP BẰNG 22/04/2013
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 27/05/2013 302
(141) NGÀY HẾT HẠN 23/03/2021
(740) TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SHTT INVENCO
TÀI LIỆU TRUNG GIAN (29/03/2013) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
(13/01/2012) 166: Phản đối cấp
(25/04/2011) 221: QĐ chấp nhận đơn
(09/04/2013) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
fullwidth

AVENZA

INID Tên trường Nội dung
(210) SỐ ĐƠN 4-2011-06782
(220) NGÀY NỘP ĐƠN 14/04/2011
(300) NGÀY ƯU TIÊN
(540) TÊN NHÃN HIỆU AVENZA, hình
Nhãn Avenza
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
MÀU NHÃN HIỆU 0
(511) NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ 21 Nồi kim loại (không dùng điện), bát gốm, sứ; đĩa gốm, sứ; cây lau nhà; chảo rán chống dính (không dùng điện); bộ ấm chén uống trà.
(731) / (732) NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại dịch vụ Việt Liên á Global / Công ty TNHH thương mại dịch vụ Việt Liên á Global
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 102/23/2 đường TX25, khu phố 2, phường Thanh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 102/23/2 đường TX25, khu phố 2, phường Thanh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
(111) SỐ BẰNG 4-0197775-000
NGÀY CẤP BẰNG 20/12/2012
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/01/2013 298
(141) NGÀY HẾT HẠN 14/04/2021
(740) TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SHTT INVENCO
TÀI LIỆU TRUNG GIAN (27/11/2012) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
(13/05/2011) 221: QĐ chấp nhận đơn
(30/11/2012) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
fullwidth

STAR BABY

INID Tên trường Nội dung
(210) SỐ ĐƠN 4-2013-20044
(220) NGÀY NỘP ĐƠN 03/09/2013
(300) NGÀY ƯU TIÊN
(540) TÊN NHÃN HIỆU STAR BABY, hình
Nhãn Star Baby
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
MÀU NHÃN HIỆU 1
(511) NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ 28 Xe cộ đồ chơi; ngựa bập bênh; đồ chơi xếp hình; bàn cờ trò chơi; cầu trượt (đồ chơi trẻ em); mô hình thu nhỏ của xe cộ.
(531) PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.02 18.01.14 18.01.23 26.11.12
(851) NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "BABY", hình ô tô đồ chơi.
(731) / (732) NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại dịch vụ Việt Liên á Global / Công ty TNHH thương mại dịch vụ Việt Liên á Global
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 102/23/2 đường TX25, khu phố 2, phường Thanh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 102/23/2 đường TX25, khu phố 2, phường Thanh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
(111) SỐ BẰNG 4-0245270-000
NGÀY CẤP BẰNG 19/05/2015
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/06/2015 327
(141) NGÀY HẾT HẠN 03/09/2023
(740) TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SHTT INVENCO
TÀI LIỆU TRUNG GIAN (23/04/2015) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
(01/10/2013) 225: Dự định TC đơn
(11/11/2013) 221: QĐ chấp nhận đơn
(15/10/2013) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT)
(11/05/2015) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
fullwidth

ELGO

INID Tên trường Nội dung
(210) SỐ ĐƠN 4-2012-05154
(220) NGÀY NỘP ĐƠN 21/03/2012
(300) NGÀY ƯU TIÊN
(540) TÊN NHÃN HIỆU elgo, hình
Nhãn elgo
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
MÀU NHÃN HIỆU 0
(511) NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ 11 Bếp ga; lò vi sóng; bếp điện; nồi cơm điện; lò nướng; nồi áp suất dùng điện.
21 Nồi (xoong) không dùng điện; chảo để rán không dùng điện; nồi áp suất không dùng điện.
(731) / (732) NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Việt Trường Phát / Công ty cổ phần sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Việt Trường Phát
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 56 đường HT31, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 56 đường HT31, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
(111) SỐ BẰNG 4-0203899-000
NGÀY CẤP BẰNG 15/04/2013
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 27/05/2013 302
(141) NGÀY HẾT HẠN 21/03/2022
(740) TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SHTT INVENCO
TÀI LIỆU TRUNG GIAN (28/03/2013) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
(23/04/2012) 221: QĐ chấp nhận đơn
(08/04/2013) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
fullwidth

MARTIN-YAN

INID Tên trường Nội dung
(210) SỐ ĐƠN 4-2012-05155
(220) NGÀY NỘP ĐƠN 21/03/2012
(300) NGÀY ƯU TIÊN
(540) TÊN NHÃN HIỆU Martin-Yan, hình, hình
Nhãn Martin-Yan
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
MÀU NHÃN HIỆU 0
(511) NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ 11 Bếp ga; lò vi sóng; bếp điện; nồi cơm điện; lò nướng; nồi áp suất dùng điện.
(531) PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.05
(851) NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng hình ngọn lửa.
(731) / (732) NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Việt Trường Phát / Công ty cổ phần sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Việt Trường Phát
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 56 đường HT31, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 56 đường HT31, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
(111) SỐ BẰNG 4-0206067-000
NGÀY CẤP BẰNG 21/05/2013
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/06/2013 303
(141) NGÀY HẾT HẠN 21/03/2022
(740) TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SHTT INVENCO
TÀI LIỆU TRUNG GIAN (19/03/2013) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)
(29/04/2013) 252: Thông báo cấp văn bằng (sau trả lời)
(23/04/2012) 221: QĐ chấp nhận đơn
(02/04/2013) 143: Trả lời thông báo kết quả thẩm định nội dung
(07/05/2013) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
fullwidth

T-JET

INID Tên trường Nội dung
(210) SỐ ĐƠN 4-2014-13993
(220) NGÀY NỘP ĐƠN 20/06/2014
(300) NGÀY ƯU TIÊN
(540) TÊN NHÃN HIỆU T-Jet Âm thanh phản lực cất cánh, hình
Nhãn T-Jet
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
MÀU NHÃN HIỆU 1
(511) NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ 11 Bếp ga; dây dẫn ga (bộ phận của bếp ga); van điều áp khí hóa lỏng (bộ phận nối giữa bình ga và bếp ga); thiết bị sấy; nồi cơm đốt bằng ga; thiết bị đốt nóng.
(531) PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.03 01.15.05 24.15.01 24.15.11
(851) NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "T", "Âm thanh phản lực cất cánh".
(731) / (732) NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Việt Trường Phát / Công ty cổ phần sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Việt Trường Phát
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 56 đường HT31, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 56 đường HT31, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
(111) SỐ BẰNG 4-0257363-000
NGÀY CẤP BẰNG 26/01/2016
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/03/2016 336
(141) NGÀY HẾT HẠN 20/06/2024
(740) TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SHTT INVENCO
TÀI LIỆU TRUNG GIAN (05/11/2015) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)
(16/12/2015) 252: Thông báo cấp văn bằng (sau trả lời)
(21/07/2014) 221: QĐ chấp nhận đơn
(16/11/2015) 143: Trả lời thông báo kết quả thẩm định nội dung
(28/12/2015) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
fullwidth

ECOBURNER

INID Tên trường Nội dung
(210) SỐ ĐƠN 4-2014-28707
(220) NGÀY NỘP ĐƠN 21/11/2014
(300) NGÀY ƯU TIÊN
(540) TÊN NHÃN HIỆU ecoburner Đầu Đốt Tiết Kiệm GAS, hình
Nhãn T-Jet
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
MÀU NHÃN HIỆU 1
(511) NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ 11 Bếp ga; đầu đốt cho bếp ga; thiết bị lò sưởi; lò sưởi; thiết bị đốt bằng ga.
(531) PHÂN LOẠI HÌNH 01.05.01
(851) NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "ĐÂU ĐÔT TIÊT KIÊM GAS", hình địa cầu.
(731) / (732) NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH DRSAFE / Công ty TNHH DRSAFE
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 47 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 47 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
(111) SỐ BẰNG 4-0262517-000
NGÀY CẤP BẰNG 18/05/2016
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 27/06/2016 339
(141) NGÀY HẾT HẠN 21/11/2024
(740) TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SHTT INVENCO
TÀI LIỆU TRUNG GIAN (22/04/2016) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
(22/12/2014) 221: QĐ chấp nhận đơn
(06/05/2016) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
fullwidth

Những gì bạn suy nghĩ bây giờ, Hãy liên hệ với chúng tôi và cảm nhận khác biệt.

Đồng Xuân luôn mang lại cho Bạn dịch vụ tốt nhất. Uy tín và an tâm. Với dịch vụ đa dạng, sẽ là điểm đến của Bạn hiện nay và trong tương lai gần.

Quay lại