: +8491 388 8158
" Tầm nhìn của chúng tôi "

Sứ mệnh của Đồng Xuân là bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng.

Năm giá trị cốt lõi:
* Chất lượng - Đạt tiêu chuẩn chất lượng cao trong các hoạt động và dịch vụ cung cấp.
* Dễ tiếp cận - Gần gũi, thân thiện và chuyên nghiệp; quan tâm tới đồng nghiệp và khách hàng.
* Tinh thần hợp tác - Hợp tác, gắn bó với đồng nghiệp trong toàn công ty; xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng và đối tác dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau.
* Năng động - Luôn hướng về phía trước, phát triển không ngừng; nắm bắt cơ hội và tạo ra những tiêu chuẩn mới; sẵn sàng tiếp nhận ý tưởng và sáng kiến mới.
* Tinh thần trách nhiệm - Minh bạch và trung thực; thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng; xây dựng chuẩn mực trong quản trị công việc.

sep_halfwidth
" Tại sao chọn chúng tôi "

Quản lý và triển khai

Dịch vụ đa dạng

Nguồn thông tin

Chữ tín

Tính chuyên nghiệp

Tính tiết kiệm

sep_halfwidth

Tiêu điểm(TĐ)

#1. Ở nước ta, hiện đã có một số đơn vị tiên phong trong việc hỗ trợ, đánh giá và cấp chứng chỉ cho các dự án đạt tiêu chuẩn xanh. Chẳng hạn như Hội đồng công trình xanh (VGBC) đã được Bộ Xây dựng Việt Nam chính thức công nhận vào tháng 3/2009. VGBC có các chức năng xây dựng một môi trường xây dựng xanh ở Việt Nam, cung cấp chứng chỉ Lotus cho các dự án.

Lotus chú trọng đến quản lý công trình sau xây dựng và hệ sinh thái; việc sử dụng nguồn vật liệu địa phương, đặc biệt là chú ý đến người sử dụng công trình đó.

Những gì bạn suy nghĩ bây giờ, Hãy liên hệ với chúng tôi và cảm nhận khác biệt.

Đồng Xuân luôn mang lại cho Bạn dịch vụ tốt nhất. Uy tín và an tâm. Với dịch vụ đa dạng, sẽ là điểm đến của Bạn hiện nay và trong tương lai gần.